Kính gửi tất cả thành viên: ngân hàng VNPAY mang tên : TANG Y ***H,LAM PHUC ***G đã bị vô hiệu hóa, vui lòng không sử dụng thông tin đã lưu này để nạp tiền, nếu không số tiền đã chuyển sẽ không được hoàn trả, vui lòng đăng nhập mã mới trên cổng nạp để lấy thông tin nạp tiền . Xin cảm ơn!     

Điều khoản và điều kiện

1.Tất cả khách hàng tham gia các hoạt động ưu đãi phải tuân thủ các quy tắc và điều khoản của 3kingClub.
2. 3kingClub 1 điểm xu bằng 1000VNĐ
3. Mỗi một người chơi, tài khoản, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP chỉ có thể áp dụng cho ưu đãi một lần.
4. Ưu đãi này được cung cấp cho tất cả khách hàng thực sự để tăng cường giải trí. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh từ đăng ký hành vi trộm cắp danh tính, khách hàng phải cung cấp cho 3kingClub bằng chứng đầy đủ và hợp lệ để xác nhận xem có đủ điều kiện nhận ưu đãi hay không.
5. 3kingClub có quyền sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hoặc yêu cầu khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
6. Để tránh sự mơ hồ trong việc hiểu văn bản, 3kingClub bảo lưu quyền giải thích cuối cùng của sự kiện.
7. Nếu phát hiện khách hàng vi phạm các quy định và điều khoản của hoạt động ưu đãi, 3kingClub giữ quyền hủy hoặc không thanh toán giải thưởng và tiền thưởng và quyền hạn đóng tài khoản. Ngoài ra, 3kingClub giữ quyền quản lý chi phí quản lý cho các thành viên dựa trên tiền thưởng thanh toán hoặc do giá trị do gian lận phát sinh.
8. Khách hàng có các trường hợp sau đây có thể bị coi là vi phạm các quy tắc và điều khoản của các hoạt động ưu đãi của 3kingClub:
9. Số tiền đặt cược duy nhất duy nhất của thành viên vượt quá 50% số dư ban đầu của thành viên ( tiền gửi cộng tiền thưởng).
10. Đối với cùng một trò chơi, đặt cược cùng số tiền cho cả hai bên để được ưu đãi
11. Sử dụng nhiều tài khoản và tài khoản lừa đảo để được ưu đãi
12. Sử dụng VPN để ẩn địa chỉ IP hoặc đăng nhập nhiều địa chỉ IP cùng một lúc.
13. Sử dụng các phương pháp gian lận để có được lợi ích ưu đãi. 14. Những cá cược mang tính gian lân và chênh lệch giá !

© 2016 3king. All Rights Reserved. Powered by khmergaming Ltd.

4924