Tải về và cài đặt Android

Bước 1 Truy cập vào ZALO và chọn quét mã QR:

Bước 2: Khi quét mã QR xong bạn chọn “OK” để chuyển hướng sang trình duyệt sẽ hiện ra như vậy rồi bạn tiếp tục bấm “OK”:

Bước3: Chọn “CÀI ĐẶT” :

Bước 4: Chọn “Cho phép từ nguồn ứng dụng này “:

Bước 5: Cài đặt và Hoàn Thành:

 

 

Tải về và cài đặt IOS

Bước 1 Truy cập vào ZALO và chọn quét mã QR:

Bước 2: Khi quét mã QR xong bạn chọn “OK” để chuyển hướng sang trình duyệt sẽ hiện ra như vậy rồi bạn bấm “CHO PHÉP”:

Bước 3: Trình duyệt sẽ tự thông báo là “Xem lại hồ sơ đã cài đặt trong phần cài đặt” Bạn chọn “Đóng”:

Bước 4: Mở “CÀI ĐẶT” Bấm vào hồ sơ cài đặt như sau :

Bước 5: Chọn “Cài Đặt” - và bấm “Hoàn Thành”: