Kính gửi thành viên: Tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã được thay đổi. Vui lòng không lưu số tài khoản ngân hàng cũ và mã QR, nếu không số tiền chuyển sẽ không được trả lại. Vui lòng sử dụng số tài khoản ngân hàng và mã QR mới nhất trên trang web để tiền gửi. Cảm ơn đã hiểu và hỗ trợ !     

© 2016 3king. All Rights Reserved. Powered by khmergaming Ltd.

3821